واکسن COVID-19 را برای خود یا یکی از عزیزان خود پیدا کنید

تصویر پزشک واکسن

Everyone over 16 is now eligible for free, safe, and reliable COVID-19 vaccines in California. But it can be difficult to find out where and how to get a shot. Enter your zip code or county to find confirmed vaccination locations near you, and learn how to make an appointment.

اگر مکانی برای گزارش دادن ندارید ، یا فکر می کنید اطلاعات تماس نادرستی داریم ، لطفاً به ما اطلاع دهید.

اگر این سایت را مفید دانستید به ما اطلاع دهید!

ترجمه این وب سایت در حال توسعه فعال است. برخی از اطلاعات ممکن است هنوز به این زبان در دسترس نباشد - ما از این مشکل پوزش می طلبیم!

تلاش مشترک Call of Shots ، Inc ، کالیفرنیایی ها و سایر علاقه مندان.

English · Español · 繁體中文 · 简体中文 · Tagalog · 한국어 · Tiếng Việt · فارسی