ما هر روز با بیمارستان ها ، داروخانه ها و سایر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در سراسر کالیفرنیا تماس می گیریم تا بفهمیم آیا در حال حاضر واکسن تزریق می کنند یا خیر. متخصصان پزشکی که در این ارائه دهندگان کار می کنند ، در مورد برنامه های فعلی واکسیناسیون به ما می گویند و ما صحبت های آنها را در اینجا گزارش می دهیم. در حالی که ما تمام تلاش خود را برای تأیید تمام اطلاعات دریافتی انجام می دهیم ، اما به شما اکیداً توصیه می کنیم در صورت داشتن س questionsال در مورد سایت واکسیناسیون ، با پزشک یا مقامات محلی مشورت کنید.

ترجمه این وب سایت در حال توسعه فعال است. برخی از اطلاعات ممکن است هنوز به این زبان در دسترس نباشد - ما از این مشکل پوزش می طلبیم!

تلاش مشترک Call of Shots ، Inc ، کالیفرنیایی ها و سایر علاقه مندان.

English · Español · 繁體中文 · 简体中文 · Tagalog · 한국어 · Tiếng Việt · فارسی