Maghanap ng bakuna sa COVID-19 para sa iyo o sa iyong mahal sa buhay

Ilustrasyon ng isang doktor na nagbabakuna

Ang lahat ng higit sa edad 16 anyos sa California ay maari ng makakuha ng libre, ligtas, at maaasahang bakuna laban sa COVID-19. Subalit maaaring mahirap malaman kung saan at paano makakuha ng bakuna. Ilagay ang iyong zip code o county upang mahanap ang kumpirmadong lokasyon ng bakunahan na malapit sa iyo, at alamin kung paano magpa-appointment.

Ang pagsalin sa wika ng website na ito ay aktibo naming ginagawa. Maaaring may impormasyon na hindi pa na-isalin sa wikang ito - paumanhin sa abala!

Isang sama-samang gawain ng mga Call the Shots, Inc., taga-California, at ibang interesadong tao.

English · Español · 繁體中文 · 简体中文 · Tagalog · 한국어 · Tiếng Việt · فارسی