VaccinateCA ay isang gawain ng mga miyembro ng komunidad upang matulungan ang mga residente ng California na malaman at maintindihan ang tama, bago, at beripikadong impormasyon tungkol sa bakuna para sa coronavirus. Sa ganon, maaari nilang matutunan kung kailan sila maaring magpabakuna at kung papaano sila makakapagpalista para sa pagpapabakuna.

Araw araw ay tinatawagan namin ang mga propesyonal sa medisina sa daan-daang mga maaring lugar ng pagpapabakuna. Inaalam namin kung  mayroon silang bakuna at kung mayroon man, kung kanino nila ito maaaring ibigay at kung papaanong makakuha ng appointment. Kinokolekta  namin itong impormasyon at inilalathala dito sa website na ito.

Mga Kasagutan sa Madalas na mga Tanong

Paano akong makakatulong?

Ikalat ang mahalagang komunidad tungkol sa bakuna. Tulungan ninyong magpabakuna ang inyong mga mga minamahal o pamilya na maaari nang makakuha ng bakuna. Tuluyang magsuot ng maskara at sundin ang mga patnubay tungkol sa pagpapanatili ng distansiya sa mga ibang.

Ang pinaka mahalagang pangangailangan namin sa ngayon ay mga responsableng boluntaryo na maaaring tumulong sa pagtatawag ng mga healthcare workers sa boung estado upang ma-ipagpatuloy namin ang pagbibigay ng kumpletong impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng bakuna laban sa COVID-19 sa lahat
kababayan natin sa California.

Kung nais ninyong mag-boluntaryo, ipa-alam niyo sa amin.

Sundan niyo kami sa Twitter upang malaman ang pinaka bagong mga iba’t ibang oportunidad upang makatulong.

Hindi po namin kailangan ng pera o pinansiyal na tulong. Kung nais ninyong magbigay tulong na pinansiyal, maraming ibang mga proyekto sa pagkakawanggawa na mas nangangailangan at; mapapahalagahan nila ang inyong suporta.

Isa akong reporter. Paano ko kayong makakausap?

Magpadala lang po ng email sa media@vaccinateca.com; mabilis namin kayong sasagutin.

Nagtatrabaho ak a sa isang tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan! Papaano ko kayong mapapakiusapang i-update ang inyong impormasyon o di kaya kayo'y kausapin?

Mahalagang mahalaga sa amin ang inyong mga serbisyo at naririto kami para suportahan kayo!

Kung maaari, magpadala kayo ng text sa(415) 301-4597 kasama ang inyong mensahe, ang pangalan ng inyong lugar ng trabaho, ang inyong extension sa trabaho o ang pangalan ng tao na makakapagpatunay ng inyong trabaho para matawagan namin at mapatunayan ang inyong impormasyon. Hindi kami makatatanggap ng litrato sa numerong ito kaya, text lamang ang ipadala.

Mababasa namin agad ang inyong mensahe at sasagutin namin kayo sa sapat na panahon.

Nagtatrabaho ako sa isang organisasyong nagtatrabaho para sa komunidad o para sa gubyerno. Pwede ba tayong mag-usap?

Gusto naming suportahan ang inyong mahalagang gawain upang mapabakunahan ang mga taga-California sa pinakamabilis na paraan. Paki-email kami sa partners@vaccinateca.com upang mapagusapan natin ito.

Napapataasan o napapababaan ba ng proyektong ito ang gawain ng sistema ng pangangalaga sa kalusugan?

Ang karamihan ng mga ospital ay tinatawagan ng maraming beses sa isang araw. Mas marami kaysa sa dati ang tumatawag sa kanila at pare-pareho ang tinatanong: “Mayroon ba kayong bakuna?”

Sa aming pagtanong at paglathala ng sagot, maaari naming mabawasan ito’ng mga napakaraming tawag at mapanatili ang kanilang atensiyon para sa kanilang mga kailangang gawin. Natutulungan din namin ang mga nagpapabakuna mula sa pagtatawag sa mga dosenang lokasyon para lang makahanap ng isang lugar na mayroong kakayahang magbakuna.

Tama ba ang impormasyon sa website na ito?

Tanging inilalathala lamang namin ang impormasyon na ibinigay sa amin ng mga nagbabakuna nung oras na tinawagan namin sila. Komplikado ang sitwasyong ito-at maraming pwedeng magbago sa supply  kahit sa loob ng isang araw at maaaring hindi alam ng lahat ng mga tauhan sa isang lugar ang pinaka-bagong impormasyon tungkol sa kanilang
mga patakaran.

Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya pero hindi namin magagarantiya ang lahat.

Ito ang ilan sa amin na nagtrabaho sa proyektong ito mula sa simula nitong proyektong ito pinakaunang araw:

Karl Yang Patrick McKenzie Zoelle Egner Manish Goregaokar Vallery Lancey Jesse Vincent Kevin Lou Pete Huang Eli Block .

Ang pagsalin sa wika ng website na ito ay aktibo naming ginagawa. Maaaring may impormasyon na hindi pa na-isalin sa wikang ito - paumanhin sa abala!

Isang sama-samang gawain ng mga taga-California at ibang interesadong tao.

English · Español · 简体中文 · Tagalog · 한국어