Ito ang lahat ng mga lokasyon na nakontak namin sa Santa Clara county.

  Tinatawagan namin araw-araw ang mga ospital, parmasya, at ibang tagapagbigay ng healthcare sa buong California upang malaman kung sila ay kasalukuyang nagbabakuna. Pinapaalam sa amin ng mga medical professionals na nagtatrabaho sa mga lugar na ito ang impormasyon tungkol sa mga programa ng pagbabakuna at inuulat namin ang kanilang sinasabi dito. Habang ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang matiyak ang impormasyon na aming natatanggap, hinihikayat namin kayo na kausapin ang inyong doktor o mga lokal na opisyal kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa lugar na nagbabakuna.

  Nasabing mayroong bakuna

   Naglo-load...

  Nasabing walang bakuna

   Naglo-load...

  Lokasyong hindi pa nakausap

   Naglo-load...
  Ginagawa namin ang aming makakaya upang mapanatiling napapanahon ang impormasyon sa site na ito, ngunit ang mga pwedeng bakunahan at ang pagkakaroon ng bakuna sa isang tiyak na lokasyon ay maaring nagbago na sa oras na mabasa mo ito. Kung may kulang na lugar kung saan may bakuna, mangyaring ipaalam ito. Ang iyong report ay makakatulong sa ibang Californians,

  Ang pagsalin sa wika ng website na ito ay aktibo naming ginagawa. Maaaring may impormasyon na hindi pa na-isalin sa wikang ito - paumanhin sa abala!

  Isang sama-samang gawain ng mga Call the Shots, Inc., taga-California, at ibang interesadong tao.

  English · Español · 繁體中文 · 简体中文 · Tagalog · 한국어 · Tiếng Việt · فارسی