As of May 27, 2021, these county policy links are no longer being updated by VaccinateCA. Please check the county's website for current policy information.

Ang lahat ng higit sa edad 16 anyos sa California ay maari nang magpabakuna laban sa COVID-19. Gayunpaman, limitado pa rin ang pagkakaroon ng bakuna sa maraming lugar at ang mga indibidwal na county ay maaring magkakaiba ang mga patakaran. Makikita sa ibaba ang detalye ng mga restriksyon at iba pang impormasyon ng bawat county.

Ang pagsalin sa wika ng website na ito ay aktibo naming ginagawa. Maaaring may impormasyon na hindi pa na-isalin sa wikang ito - paumanhin sa abala!

Isang sama-samang gawain ng mga Call the Shots, Inc., taga-California, at ibang interesadong tao.

English · Español · 繁體中文 · 简体中文 · Tagalog · 한국어 · Tiếng Việt · فارسی