Tìm vắc-xin COVID-19 cho bản thân và gia đình

Hình minh họa bác sĩ tiêm vắc-xin

Tất cả mọi người từ 16 tuổi trở lên bây giờ đã đủ tiêu chuẩn được chích vắc-xin COVID-19 ở California. Tuy nhiên để kiếm chỗ chích ngừa có thể sẽ không dễ dàng. Nhập mã ZIP hoặc tên quận để tìm và lấy lịch hẹn chích ngừa ở khu vực bạn sinh sống.

Nếu bạn biết có chỗ tiêm phòng mà chưa được đăng trên trang web này, xin cho chúng tôi biết.

Xin cho chúng tôi biết nếu trang web này đã có ích cho bạn!

Chúng tôi đang phiên dịch trang web này. Vài thông tin có khả năng chưa được dịch qua tiếng Việt— xin bạn vui lòng thứ lỗi!

Hợp tác từ Call the Shots, Inc, người dân California, và tình nguyện viên.

English · Español · 繁體中文 · 简体中文 · Tagalog · 한국어 · Tiếng Việt · فارسی