Đây là các địa điểm chúng tôi đã liên lạc ở quận Alameda.

  Mỗi ngày chúng tôi liên lạc các bệnh viện, tiệm dược phẩm, và trung tâm y tế trên toàn California để biết địa điểm nào đang chích ngừa vắc-xin. Nhân viên y tế làm việc tại các địa điểm này cho chúng tôi biết về chương trình chích ngừa họ đang có tại đó và chúng tôi cập nhật thông tin trên trang web này. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để xác minh những thông tin này, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với bác sĩ gia đình hoặc chính quyền địa phương nếu bạn có thắc mắc.

  Có vắc-xin

   Đang tải...

  Không có vắc-xin

   Đang tải...

  Địa điểm chưa liên lạc

   Đang tải...
  Chúng tôi cố gắng hết sức để giữ thông tin trên trang web này luôn cập nhật, nhưng tiêu chuẩn được chích và số lượng vắc-xin ở một địa điểm chích ngừa có thể thay đổi khi bạn đọc được dòng này. Nếu bạn biết có địa điểm chích ngừa mà chưa được đăng trên trang web này, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Thông tin bạn cung cấp sẽ hỗ trợ đồng bào California.

  Chúng tôi đang phiên dịch trang web này. Vài thông tin có khả năng chưa được dịch qua tiếng Việt— xin bạn vui lòng thứ lỗi!

  Hợp tác từ Call the Shots, Inc, người dân California, và tình nguyện viên.

  English · Español · 繁體中文 · 简体中文 · Tagalog · 한국어 · Tiếng Việt · فارسی