Mỗi ngày chúng tôi liên lạc các bệnh viện, tiệm dược phẩm, và trung tâm y tế trên toàn California để biết địa điểm nào đang chích ngừa vắc-xin. Nhân viên y tế làm việc tại các địa điểm này cho chúng tôi biết về chương trình chích ngừa họ đang có tại đó và chúng tôi cập nhật thông tin trên trang web này. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để xác minh những thông tin này, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với bác sĩ gia đình hoặc chính quyền địa phương nếu bạn có thắc mắc.

Chúng tôi đang phiên dịch trang web này. Vài thông tin có khả năng chưa được dịch qua tiếng Việt— xin bạn vui lòng thứ lỗi!

Hợp tác từ Call the Shots, Inc, người dân California, và tình nguyện viên.

English · Español · 繁體中文 · 简体中文 · Tagalog · 한국어 · Tiếng Việt · فارسی